5
Your Rating
Rating
Dad Asked Me to Choose One of Ten Goddesses to Marry Average 5 / 5 out of 1
Rank
N/A, it has 11 monthly views
Alternative
Lao Ba Rang Wo Cong Shi Ge Nvshen Zhongxuan Yige Jiehun; Lǎo Bà Ràng Wǒ Cóng Shí Gè Nǚshén Zhòngxuǎn Yīgè Jiéhūn; 老爸让我从十个女神中选一个结婚
Author(s)
Updating
Artist(s)
Updating
Genre(s)
Type
Manhua